چاپ این صفحه

تعداد بازدید : 764
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۴/۲۲

نوع سمعک یونیترون مدل shift:

سمعک فوق هوشمند

توضیحات سمعک یونیترون مدل shift:

  • عکس العمل مناسب در برابر اصوات ناگهانی
  • ردیابی سیستم گفتار
  • عملکرد بهتر در محیط های مشابه
  • سیستم خود یادگیری اتوماتیک و هوشمند
  • سیستم مدیریت فیدبک در سمعک یونیترون مدل Shift
  • پوسته های در طرح و رنگ متفاوت و جذاب و تعویض آسان
چاپ این صفحه