سوال :

ایا سمعکی وجود دارد که نسبت به نفوذ آب مقاوم باشد؟

پاسخ :

سمعک های ضد آب امروزه از پرفروش ترین سمعک های موجود می باشند. کلیه برندها دارای سمعک های مقاوم به آب می باشند.در این سمعک ها پوسته نانویی باعث می شود تا آب نتواند به سمعک نفود کند. این امر باعث می شود تا فرد بتواند از سمعک خود در محیط های مختلف مرطوب استفاده کند. جهت کسب اطلاعاتبیشتر و تهیه سمعک ضدآب با کلینیک سمعک سایه تماس بگیرید.