سوال :

آیا راهی وجود دارد که سمعکم با تلفن همراه ارتباط برقرار کند؟

پاسخ :

سمعک های دیجیتال امکان برقراری ارتباط با موبایل را دارند. در سمعک های غیروایرلس جهت برقراری ارتباط نیاز به وسیله جانبی می باشد. در نسل جدید سمعک ها یعنی سمعک های وایرلس امکان ارتباط سمعک با موبایل بدون وجود هیچ گونه وسیله جانبی و از طریق بلوتوث فراهم شده است. شما می توانید جهت مشاوره بیش تردر مورد سمعک های وایرلس با کلینیک سمعک سایه در ارتباط باشید.