سوال :

گارانتی سمعک شامل چه مواردی می شود؟

پاسخ :

سمعک دارای قطعات الکترونیکی است که از طرف شرکت سازنده یا نمایندگی های مجاز سمعک گارانتی می شود. شرکت های سمعک در موارد بسیار زیادی اقدام به گارانتی قطعات می کنند. البته بیمار باید بداند که شرکت در قبال بعضی از مشکلات از جمله افتادن در اب، شکستن تعمدی و...تعهدی ندارد.