سمعک Plus Power اتیکن

نوع سمعک Plus Power اتیکن:

سمعک هوشمند

توضیحات سمعک Plus Power اتیکن:

  • ردیابی گفتار از طریق تکنولوژی Speech Guard™ LX
  • کیفیت مطلوب در صدای اهسته
  • سیستم حذف فیدبک
  • کنترل و حذف فیدبک با تکنولوژی Inium Feedback Shield