عادات بد و مضر برای حس شنوایی

حس شنوایی یکی از مهم ترین حواس انسان می باشد که به وسیله ان انسان با محیط و اطرافیان ارتباط برقرار می کند. عدم مراقبت از حس شنوایی باعث محرومیت انسان از ارتباط با اطرافیان و محیط می شود. در این مقاله به بررسی برخی از رفتارهای پرخطر برای دستگاه شنوایی می پردازیم.

بیشتر
انواع کم شنوایی

با افزایش سن، قدری از توانایی ما در شنیدن اصوات آهسته تر و زیرتر (دارای فرکانس بالاتر) کاسته میشود. در این شرایط، صدای آواز پرنده ها کمتر شنیده میشود و مهمتر از آن، بخشی از گفتار شنیده نشده و دیگر از وضوح کافی برخوردار نخواهد بود. این روند به طور تدریجی طی می‌شود، اما در نهایت به طور جدی بر توانایی ارتباطی فرد تأثیر می‌گذارد.

بیشتر
تاثیرات کم شنوایی

همه ماعلاقه مندیم بر زندگی خود کنترل داشته و بتوانیم با بستگان فامیل خود به خوبی ارتباط برقرارکنیم. اما وقتی شما به دنبال رفع مشکل شنوایی خود نباشید، همه این روابط میتوانند تحت تأثیر قرارگیرند. شما ممکن است دورهای از احساسات مختلف از نگرانی و اضطراب تا ناراحتی و احساس تنهایی را تجربه کنید

بیشتر
کم شنوایی

دراین دفترچه راهنما، اطلاعاتی مفید و کمک کننده درمورد کم شنوایی و روش مواجه با آن ارائه شده است. به منظور کمک به یکی از نزدیکان خود که دارای كم شنوایی است. بایستی درمورد مفهوم کم شنوایی، چگونگی تأثیر آن بر ارتباطات خانوادگی، نوع احساسات،رفتار و ارتباطات مردم، اطلاعات لازم را کسب نمایید.

بیشتر