معرفی رشته شنوایی شناسی یا ادیولوژی

رشته شنوایی سنجی یا ادیولوژی

ادیولوژی یا شنوایی شناسی رشته نوپایی در ایران می باشد. حس شنوایی یکی از حواس پنجگانه می باشد و شاید در وصف و اهمیت این حس باید به جمله هلن کلر اکتفا کرد که در جایی می گوید ترجیح می دهد که نابینا باشد تا ناشنوا.

شنوایی سنجی یا ادیومتری زیر مجموعه شنوایی شناسی می باشد.

 

شنوایی شناسی دارای چهار حیطه می باشد:

  1.   ارزیابی و تشخیص شنوایی
  2. توانبخشی شنوایی
  3. مشاوره به افراد کم شنوا
  4. پیشگیری و حفاظت شنوایی

ارزیابی و تشخیص شنوایی خود نیز شامل چندین زیر مجموعه می باشد. از جمله ارزیابی تعادل و ارزیابی شنیداری

شنوایی شناسی را می توان از نگاهی دیگر نیز طبقه بندی کرد. شنوایی شناسی کودکان، شنوایی شناسی صنعتی، شنوایی شناسی آموزشی و شنوایی شناسی بالینی

بازار کار رشته شنوایی در حال حاضر مساعد می باشد. هر چند این رشته نوپا با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کند ولی با توجه به مجوز کلینیک که بعد از گذراندن دوره کارشناسی و سابقه کار به فرد اعطا می شود می توان گفت زودبازده می باشد.

مهمترین وجه شنوایی شناسی همان ادیومتری می باشد. ادیومتری که ماحصل آن نوار گوش می باشد، ازمون رایجی است که در کلینیک شنوایی شناسی انجام می گیرد. دستگاه های مورد نیاز شامل ادیومتر،تمپانومتر،اتوسکوپ و تجهیزات تعادل می باشد.

تست های شنوایی به بررسی وضعیت اناتومیکی و اختلالات گوش خارجی، میانی و داخلی می پردازند.

در مورد وضعیت قبولی در این رشته باید توجه کرد که با توجه به اینکه تعداد دانشگاه هایی که پذیرش دانشجودارند، کم می باشد تا حدودی وضعیت قبولی سخت می باشد.

شنوایی شناس خود را ملزم میداند که از لحظه تشخیص کم شنوایی تا مراحل پایانی توانبخشی و بازگشت فرد به جامعه در کنار بیمار باشد.

توانبخشی در این زمینه هم شامل توانبخشی تعادل و هم توانبخشی شنوایی می باشد.

تمپانومتری یکی دیگر از تست های رایج در زمینه شنوایی است. در این ازمون به ارزیابی کانال گوش و گوش میانی پرداخته می شود.

وزوز یا تینیتوس نیز در این حیطه بالینی قرار می گیرد. وزوز احساس صدا در گوش بدون وجود منبع خارجی است.شنوایی شناس سعی می کند استراتژی درمانی یا توانبخشی خاصی را برای فرد وزوزی طراحی کند.

سرگیجه و عدم تعادل از حوزه های کاری شنوایی شناسی یا ادیولوژی می باشد. با توجه به اینکه عصب هشت از دو بخش شنوایی و تعادل تشکیل شده و همچنین گوش داخلی شامل دو بخش کوکلیار( حلزون) و وستیبول(تعادل) می باشد می توان گفت تعادل و شنوایی کاملا باهم در ارتباط اند.حلزون بخش شنوایی و وستیبول بخش تعادلی است.

 

شنوایی سنجی و مشاوره به افزاد کم شنوا

مشاوره به افراد کم شنوا از دیگر وظایف شنوایی شناس و شاخه های شنوایی شناسی است.

کلینیک سمعک سایه در راستای همین سیاست، خود را ملزم و متعهد می داند که مشاوره رایگان در اختیار بیماران قرار دهد و فرد را برای ادامه درمان اگاه کند و در مسیر توانبخشی همراه کند.

کاشت حلزون برای کودکانی که کاملا ناشنوا می باشند یکی دیگر از اقداماتی است که در زمینه توانبخشی شنوایی انجام می گیرد. در کاشت حلزون بوسیله دو بخش بیرونی و درونی که هر کدام دارای اجزایی است اطلاعات را به الکترودهایی در حلزون می رسانند و الکترودها مستقیما عصب را تحریک می کنند.

پیشگیری و حفاظت از شنوایی یکی از حیطه های شنوایی شناسی است. ادیولوژیست صنعتی در زمینه خطرات شنوایی محیط های صنعتی و پیشگیری و مشاوره و توانبخشی در این محیط ها فعالیت می کند.

شنوایی شناس آموزشی عمده فعالیت خود را در محیط های اموزشی من جمله مدرسه انجام می دهد.

در واقع تمرکز خود را بر تشخیص، ارزیابی، توانبخشی و مشاوره دانش آموزان و کودکان در محیط های اموزشی می گذارد.

رشته شنوایی سنجی

شنوایی شناس درکنار سایر مراقبان سلامت از جمله گفتاردرمانگر، پزشک، مشاور، مددکار اجتماعی یک تیم را تشکیل می دهند. گاهی برای رسیدن به نتیجه به کار تیمی روی می اورند.

از مشکلات رشته شنوایی شناسی می توان به هزینه بالای تجهیزات اشاره کرد.

تداخلات درمانی این رشته با بعضی از گروه های درمانی دیگر نیز از معضلات این رشته محسوب می شود.

در حال حاضرشرکت های بزرگی در عرصه توانبخشی سمعک در ایران نمایندگی دارند. همچنین فراگیری مراکز کلینیکی در اکثر شهرها نیز باعث شده است تا خدمات شنوایی بهتری به بیماران ارایه شود.

کلینیک سمعک سایه یکی از بهترین کلینیک های شنوایی سنجی تهران می باشد. در این کلینیک با تجهیزات و دستگاههای ارزیابی شنوایی پیشرفته و کادر درمان مجرب، سعی بر ان شده است تا مشکلات شنوایی بیماران برطرف گردد.

سمعک سایه