شنوایی سنجی و ارزیابی شنوایی کودکان و نوزادان

شنوایی یکی از مهم ترین حواس برای کودکان می باشد. گفتار و شنوایی ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. اگر کودکی مشکوک به کم شنوایی باشد باید هر چه زودتر مراحل ارزیابی و توانبخشی را طی کند. دوران طلایی گفتار و زبان سه تاپنج سال می باشد. پس تا قبل از این سن باید شنوایی کودک در وضعیت عادی باشد.

کودک در بدو تولد با ازمون گسیل های صوتی گوش (OAE)غربالگری می شود. در صورتی که در ازمون رد شود در سه ماهگی مجددا ارزیابی می شود. توانبخشی از شش ماهگی شروع خواهد شد.

نتیجه تصویری برای ارزیابی شنوایی سنجی نوزادان

فن آوری های مدرن گزینه های در دسترس بسیاری برای آزمون شنوایی نوزادان و کودکان جوان فراهم آورده است. با این وجود هنوز نیازبه ارزیابی های شنوایی رفتاری وجود دارد زیرا نتایج معتبر و کلیدی دارد و پاسخ کل دستگاه شنوایی را به صورت ذهنی در اختیار می گذارد. بیشتر ازمون های الکتروفیزیولوژی به تجهیزات گران و وقت زیاد نیاز دارند. پاسخ های کاذب در این آزمونها نتایج را تحت تاثیر قرار می دهد. آزمون های الکتروفیزیولوژی آزمون های واقعی شنوایی نیستند و بنابراین هیچگاه جایگزین آزمون های رفتاری نخواهند شد

ارزیابی شنوایی نوزادان یا شنوایی سنجی نوزادان زمانی کامل می باشد که تمام استانه های فرکانسی از 250 هرتز تا 4000 هرتز به دست اید.

مهمترین اصل در ارزیابی شنوایی نوزادان و کودکان کراس چک یا مجموعه ازمون می باشد.

 

آزمونهای شنوایی سنجی نوزادان

ازمون های رفتاری نوزادان جهت ارزیابی شنوایی به دو گروه تقسیم می شوند:

  • گروه اول ازمون هایی که به تقویت نیاز دارند مثل ادیومتری شرطی سازی
  • گروه دوم ازمون هایی که به تقویت نیاز ندارند مثل BOA

تاریخچه گیری در نوزادان و کودکان بر پایه مشاهدات والدین و شنوایی شناس می باشد.

در صفر تا چهار ماهگی کودک باید با صدای بلند از خواب بیدار شود.

درچهار تا هفت ماهگی باید این سوال پرسیده شود که ایا کودک سر خود را می چرخاند؟ صدای ورور تولید می کند؟ ایا در شش ماهگی به تنهایی می نشیند؟

در هفت تا نه ماهگی ایا کودک به دنبال منبع صدایی که در روبرو است برمی گردد؟ ایا کودک ما ما ما می کند؟

در نه تا سیزده ماهگی به دنبال صدایی که از پشت سرش می اید برمی گردد؟

در سیزده تا بیست و چهارماهگی ایا کودک صدای شما را از اتاق دیگر می شنود؟

در BOA شنوایی شناس براساس مشاهدات خود از کودک به غربالگری می پردازد.

صداسازها یا سیگنال های میدان صوتی به عنوان محرک اکوستیکی برای ارزیابی شنوایی نوزادان کاربرد دارد.رفتارهای رفلکسی نیز برای ارزیابی شنوایی نوزادان ارزش دارد.

بعضی از رفلکس ها تغییردررفتارمکیدن، پلک زدن وحرکات کند صورت می باشد.

ادیومتری با تقویت بینایی یکی دیگر از روش های ارزیابی شنوایی کودکان می باشد.

در این روش اسباب بازی هایی در جعبه قرار دارند و برای هر پاسخ فلاش می زند. در واقع این فلاش زدن نوعی تقویت مثبت است.در این روش، شنوایی شناس نظاره گر رفتار کودک است و ازمون اتوماتیک انجام می شود.

VOR یا ادیومتری با تقویت بینایی هم می تواند تک جهتی یا دوجهتی ارزیابی انجام دهد.

 

ادیومتری با تقویت چشایی نیز وجود دارد که در ان برای تقویت رفتار کودک ازخوراکی استفاده می شود.

از وقتی که کودک بتواند همکاری کند ادیومتری بازی انجام می گیرد.بررسی وضعیت ادای کلمات توسط کودک نیز می تواند سرنخی از کم شنوایی بدهد. به عنوان مثال اگر در گفتار کودک حذف یا جایگزینی همخوان های بی صدا صورت گیرد احتمالا کم شنوایی حسی عصبی ملایم وجود دارد.

باید کودک را با ارامش تمام راضی کرد که گوشی را بروی گوش خود قرار دهد.

برای استانه گیری کودک ابتدا استانه فرکانس 500 و 2000 هرتز گرفته می شود و بعد به سراغ بقیه فرکانس ها می روند.

اگر کودک از گذاشتن گوشی امتناع ورزد از ارزیابی میدان صوتی استفاده می شود.

 

شنوایی سنجی نوزادان و کودکان

به غیر از ادیومتری شرطی سازی، ارزیابی رفلکس ها و ادیومتری با تقویت بینایی می توان از دیگر ازمون ها هم استفاده کرد.

ازمون OAE یکی از ازمون هایی است که جهت بررسی گوش میانی استفاده می شود.

ازمون ABR در کودکانی که نمی توان ادیومتری شرطی سازی انجام داد مورد استفاده قرار می گیرد.

البته ABR به علت اینکه نمی تواند استانه دقیق به دست بدهد و همچنین گران بودن، جزدر موارد ضروری استفاده نمی شود.

تجربه ادیولوژیست عامل بسیار مهمی در ارزیابی شنوایی کودکان است.

در کلینیک سمعک سایه ارزیابی شنوایی نوزادان وکودکان با بهترین دستگاهها صورت می گیرد. خدمات توانبخشی از جمله تجویز سمعک ویژه کودکان در این کلینیک صورت می گیرد.

سمعک سایه