تفسیر نوار گوش

شنوایی سنجی و تفسیر نوار گوش( ادیوگرام)

شنوایی سنجی یا ارزیابی شنوایی بوسیله دستگاه های خاصی انجام می گیرد. یکی از این دستگاهها ادیومتر می باشد. ادیومتر به زبان خیلی ساده دستگاهی است که در فرکانس های مختلف، سیگنال های مختلف تولید می کند و از طریق یک هدفون به گوش بیمار فرستاده می شود. بیمار با بلند کردن دست یا با فشار دادن یک دکمه از شنیدن صدای ارسالی اگاهی می دهد.

ادیوگرام در واقع نمودارشنوایی سنجی  است که بعد از انجام ادیومتری رسم می شود.

هدف از ازمون ادیومتری به دست اوردن استانه فرکانسی فرد در هر گوش می باشد.

دو نوع استانه گیری در شنوایی سنجی صورت می گیرد:

 • استانه راه هوایی که با گذاشتن هدفون بر روی گوش و فرستادن صدا از طریق گوش خارجی، میانی و در نهایت گوش داخلی باعث تحریک حلزون و پاسخ بیمار می شود.
 • استانه گیری راه استخوانی که با گذاشتن یک مرتعش کننده بر روی پیشانی یا پشت گوش بر روی استخوان ماستویید به دست می اید. ارتعاش از طریق جمجمه وارد حلزون می شود و باعث تحریک حلزون گوش می شود.در علم شنوایی شناسی، استانه راه استخوانی را با BC نشان می دهند.

تفسیر نوار گوش

برای رسم ادیوگرام قرارداد هایی بین المللی وجود دارد که شنوایی شناسان از ان تبعیت می کنند.

بر روی محور عمودی یا محور Y شدت اکوستیکی را نشان می دهند. واحد ان دسی بل(db) می باشد. شدت از 0 تا 120 می باشد.

بر روی محور افقی یا محورX فرکانس ها را نشان می دهند.استانه های فرکانس های 250، 500، 1000، 2000، 4000 و 8000 را بر روی ادیوگرام نمایش می دهند.

فرکانس های کمتر دارای صدای بم و فرکانس های بالاتر صدای زیر می باشند.

همان گونه که در شکل نشان داده شده است بسته به اینکه استانه های فرد در کجای ادیوگرام باشند، میزان شنوایی فرد مشخص می شود.

 • نرمال: اگر استانه ها زیر 20 دسی بل باشد شنوایی فرد در محدوده نرمال می باشد.
 • ملایم: استانه فرد بین 26تا 40 دسی بل می باشد
 • متوسط: استانه فرد بین 41 تا 55 دسی بل می باشد.
 • متوسط تا شدید: استانه فرد بین 56 تا 70 می باشد.
 • شدید: استانه فرد بین 70 تا 90 دسی بل می باشد.
 • عمیق: استانه فرد بیش تر از 90 دسی بل می باشد.

تفسیر نوار گوش

تفسیر ادیوگرام یا نوار گوش

با توجه به شکل بالا مشخص می شود که در ادیوگرام یا نوار گوش، برای گوش چپ و راست علایم خاصی در نظر گرفته شده است.

رنگ قرمز مربوط به گوش راست و رنگ آبی مربوط به گوش چپ می باشد.

برای استانه های راه هوایی گوش راست علامت دایره قرمز و برای استانه های راه هوایی گوش چپ علامت ضربدر ابی در نظر می گیرند.

استانه های راه استخوانی گوش راست را با < که به سمت راست است و استانه های راه استخوانی گوش چپ را با > که به سمت چپ است،  نشان می دهند.   

حالا براساس ادیوگرام ( نوار گوش) می خواهیم نوع کم شنوایی را تشخیص دهیم.

به صورت کلی از یک نوار گوش می توان به نوع و میزان کم شنوایی پی برد. در مورد میزان کم شنوایی در بالا توضیح داده شد.

 • کم شنوایی انتقالی: در کم شنوایی انتقالی مشکلی در گوش خارجی یا میانی است. در ادیوگرام استانه راه استخوانی در محدوده نرمال و استانه راه هوایی در محدوده غیر نرمال می باشد.
 • کم شنوایی حسی عصبی: این کم شنوایی به نوعی مربوط به گوش داخلی می باشد. زمانی که اختلالی در حلزون و یا عصب شنوایی می باشد. در نوار گوش نیز استانه استخوانی در محدوده غیر نرمال می باشد. استانه راه هوایی نیز در محدوده غیر نرمال می باشد. و اختلاف این دو استانه کمتر از 15 دسی بل می باشد.
 • کم شنوایی امیخته: کم شنوایی آمیخته زمانی است که ترکیبی از کم شنوایی انتقالی و حسی عصبی اتفاق افتاده است. در نوار گوش نیز استانه استخوانی و استانه راه هوایی هر دو در محدوده غیر نرمال می باشند و اختلاف انها بیشتر از 15 می باشد.  
سمعک سایه