سمعک دیجیتال قابل برنامه ریزی است

تکنولوژی دیجیتال در سمعک باعث ایجاد انقلابی در بهبود کیفیت صدای سمعک شده است. در الگوی دیجیتال صدا به سیگنال الکتریکی تبدیل می شود و در مدارارت پردازنده سمعک هر گونه تغییری که ما بخواهیم می توانیم روی صدا اعمال کنیم. بر خلاف آن در الگوی آنالوگ صدا صرفا به وسیله یک آمپلی فایر تقویت می شود و هیچگونه تغییری در آن ایجاد نمی شود.

سمعک های دیجیتال

تکنولوژی دیجیتال در سمعک باعث ایجاد انقلابی در بهبود کیفیت صدای سمعک شده است.  در الگوی دیجیتال صدا به سیگنال الکتریکی تبدیل می شود و در مدارارت پردازنده سمعک هر گونه تغییری که ما بخواهیم می توانیم روی صدا اعمال کنیم. بر خلاف آن در الگوی آنالوگ صدا صرفا به وسیله یک آمپلی فایر تقویت می شود و هیچگونه تغییری در آن ایجاد نمی شود.

سمعک های دیجیتال قابل برنامه ریزی هستند و تک تک اجزای فرکانسی صدایی که وارد سمعک می شود، به صورت جداگانه در قالب باند و کانال  تنظیم می شوند. از این جهت صدایی که از بلندگوی سمعک خارج می شود یک صدای شسته و رفته و بدون هیچ گونه صدای مزاحم می باشد. با استفاده از مدارات نویز کنسلینگ و فیدبک کنسلینگ صدای مزاحم را از گفتار تشخیص داده و آن را حدف می کند. مزیت این مدارات  به صورت بهبود  درک شنیداری  فرد در محیط های شلوغ یا هنگامی که چند نفر با هم صحبت می کنند، قابل مشاهده می باشد. سمعک دیجیتال به جهت اینکه دارای حافظه می باشد می توان برای آن چندین برنامه جداگانه با ویژگی های متفاوت تعریف کرد تا ضمن تغییر محیط سمعک به صورت خودکار برنامه مربوط به آن محیط را انتخاب کند.

همچنین سمعک های دیجیتال می توانند به واسطه تکنولوژی میکروفن های جهت دار جهت گفتار را شناسایی کرده و تمرکز بیشتری روی آن داشته باشند و همچنین باعث حذف نویز ناشی از باد در محیط آزاد  می شوند.

 تکنولوژی دیجیتال این امکان را به شنوایی شناس می دهد تا سمعک را برای بیماران مختلف با افت های متفاوت و نوع کم شنوایی های گوناگون تنظیم کند. به گونه ایی که اگر بیمار ضمن استفاده از سمعک دچار افت شنوایی بیشتر شود نیازی به تهیه سمعکی جدید نیست، تنها با یک تنظیم مجدد سمعک بر اساس افت جدید تنظیم می شود.

از دیگر مزایای سمعک دیجیتال برنامه های جانبی می باشد که می توان در انها استفاده کرد از جمله بلوتوث و وایر لس که به وسیله ان در موارد تجویز دو گوشی سمعک ها به هم متصل می شوند و در هماهنگی با هم یک صدای گفتاری با کیفیت مناسب به گوش فرد می رسانند. همچنین در این سمعک ها می توان از ریموت کنترل استفاده کرد که بیمار بتواند  بدون نیاز به دستکاری سمعک صدای آن را کم و زیاد و یا برنامه آن را تغییر دهد.   

سمعک سایه