انواع کم شنوایی

انواع کم شنوایی وعلل ایجادآن

درادامه، شرح مختصری از انواع کم شنواییها وعلل ایجاد آن بیان شده است. برای اطلاعات بیشتر میتوانید به مراکز ارزیابی شنوایی مراجعه نمایید.

کم شنوایی ناشی ازافزایش سن (پیرگوشی)

با افزایش سن، قدری از توانایی ما در شنیدن اصوات آهسته تر و زیرتر (دارای فرکانس بالاتر) کاسته میشود. در این شرایط، صدای آواز پرنده ها کمتر شنیده میشود و مهمتر از آن، بخشی از گفتار شنیده نشده و دیگر از وضوح کافی برخوردار نخواهد بود. این روند به طور تدریجی طی می‌شود، اما در نهایت به طور جدی بر توانایی ارتباطی فرد تأثیر می‌گذارد.

 

کم شنوایی ناشی ازسروصدا (نویز)

این نوع کم شنوایی به واسطه قرارگیری بیش ازحد در معرض اصوات بسیار بلند ایجاد میگردد. در سر تا سر جهان، جمعیت زیادی از مردم در مواجهه با اصوات بلند هستند. این اصوات بر شنوایی افراد شاغل درمراکز نظامی، افسران پلیس، کارگران کارخانجات و ساختمان سازی، کشاورزان و دندانپزشکان و معلمئنا مهدهای کودک تأثیر گذار است.

 

کم شنوایی انتقالی

کم شنوایی انتقالی،ناشی از مشکلاتی است که در گوش خارجی و گوش میانی رخداده و از رسیدن اصوات به گوش داخلی جلوگیری میکند. از شایع ترین علل ایجاد این نوع کم شنوایی، میتوان به تجمع جرم داخل کانال گوش، پارگی پرده گوش، تجمع مایع پشت پرده گوش وآسیب استخوانچه های گوش میانی اشاره کرد.

کم شنوایی حسی عصبی

این نوع کم شنوایی، به دلیل آسیب سلولهای حسی یا فیبرهای عصب شنوایی در گوش داخلی ایجاد میشود. این آسیب باعث میشود تا اصوات به درستی منتقل نشوند. شایع ترین علل ایجاد کم شنواییهای حسی عصبی عبارتنداز: پیرگوشی (کاهش شنوایی ناشی ازافزایش سن) و قرارگیری بیش ازحد در برابر سر و صدا.
اولین گام برای بهبود وضعیت شنوایی، ملاقات با یک شنوایی شناس برای ارزیابی شنوایی است. این جلسه معمولاً کمتراز یک ساعت به طول میانجامد و کاملاً بدون درد است.
اگر آزمونهای شنوایی علائمی از کم شنوایی را آشکار سازند، گام بعدی، یافتن راه حل درمانی صحیح آن است. اگرچه، وسایل کم شنوایی به طورکامل شنوایی یک فرد را باز نمی گردانند. با این حال میتوانند به بازگرداندن توانایی های ارتباطی فرد کمک کرده، سبب بهبود کیفیت زندگی فرد و خانواده وی گردند.
در بیشتراز 90 درصد افراد کم شنوا، بهترین روش درمان، وسایل کمک شنوایی میباشد. اغلب، افراداز وجود وسایل کم شنوایی پیشرفته امروزی باخبر نیستند.
شنوایی شناس میتواند براساس نیازهای شنیداری، سبک زندگی، اولویت های فردی و بودجه مالی فرد کم شنوا، وسیله کم شنوایی مناسب وی را انتخاب نماید

 

سمعک سایه