حس شنوایی یکی از مهم ترین حواس انسان می باشد که به وسیله ان انسان با محیط و اطرافیان ارتباط برقرار می کند. عدم مراقبت از حس شنوایی باعث محرومیت انسان از ارتباط با اطرافیان و محیط می شود. در این مقاله به بررسی برخی از رفتارهای پرخطر برای دستگاه شنوایی می پردازیم.

با افزایش سن، قدری از توانایی ما در شنیدن اصوات آهسته تر و زیرتر (دارای فرکانس بالاتر) کاسته میشود. در این شرایط، صدای آواز پرنده ها کمتر شنیده میشود و مهمتر از آن، بخشی از گفتار شنیده نشده و دیگر از وضوح کافی برخوردار نخواهد بود. این روند به طور تدریجی طی می‌شود، اما در نهایت به طور جدی بر توانایی ارتباطی فرد تأثیر می‌گذارد.

ازبین پنج حس ما، حس شنوایی دارای اهمیت بالاتری بوده و در صورت محرومیت از آن،ارتباط ما با کسانی که دوستشان داریم و به طور کلی با جهان پیرامون قطع میگردد. تمام صداهایی را که به صورت روزمره میشنوید به خاطر بیاورید. صحبت کردن با دوستان، خنده کودکان، آهنگ موردعلاقه تان و … اگردقت کنید میبینید که اصوات به زندگی شما معنا بخشنیده وبرای شما نیرو بخش خواهند بود.

همه ماعلاقه مندیم بر زندگی خود کنترل داشته و بتوانیم با بستگان فامیل خود به خوبی ارتباط برقرارکنیم. اما وقتی شما به دنبال رفع مشکل شنوایی خود نباشید، همه این روابط میتوانند تحت تأثیر قرارگیرند. شما ممکن است دورهای از احساسات مختلف از نگرانی و اضطراب تا ناراحتی و احساس تنهایی را تجربه کنید

شنوایی افراد با گذشت زمان همواره درحال تغییر است. اما گذر از دنیای پر هیاهو و ورود به دنیای سکوت،انقدر به تدریج رخ میدهد که ممکن است متوجه آن نشوید به همین علت بایستی باعلایم کم شنوایی آشنا باشید.

دراین دفترچه راهنما، اطلاعاتی مفید و کمک کننده درمورد کم شنوایی و روش مواجه با آن ارائه شده است. به منظور کمک به یکی از نزدیکان خود که دارای كم شنوایی است. بایستی درمورد مفهوم کم شنوایی، چگونگی تأثیر آن بر ارتباطات خانوادگی، نوع احساسات،رفتار و ارتباطات مردم، اطلاعات لازم را کسب نمایید.

ادیولوژی یا شنوایی شناسی رشته نوپایی در ایران می باشد. حس شنوایی یکی از حواس پنجگانه می باشد و شاید در وصف و اهمیت این حس باید به جمله هلن کلر اکتفا کرد که در جایی می گوید ترجیح می دهد که نابینا باشد تا ناشنوا.

شنوایی یکی از مهم ترین حواس برای کودکان می باشد. گفتار و شنوایی ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. اگر کودکی مشکوک به کم شنوایی باشد باید هر چه زودتر مراحل ارزیابی و توانبخشی را طی کند. دوران طلایی گفتار و زبان سه تاپنج سال می باشد. پس تا قبل از این سن باید شنوایی کودک در وضعیت عادی باشد.