گوش انسان به عنوان دقیق‌ترین و پیشرفته‌ ترین سیستم دریافت صدا، شامل مکانیسم‌های فیزیولوژیک مختلفی است که آسیب به هر یک از آن‌هامی‌تواند باعث ایجاد کم‌ شنوایی شود. خوشبختانه با استفاده از سمعک، شما می‌توانید بسیاری از این مشکلات را برطرف کنید.

شنوایی سنجی یا ارزیابی شنوایی بوسیله دستگاه های خاصی انجام می گیرد. یکی از این دستگاهها ادیومتر می باشد. ادیومتر به زبان خیلی ساده دستگاهی است که در فرکانس های مختلف، سیگنال های مختلف تولید می کند و از طریق یک هدفون به گوش بیمار فرستاده می شود. بیمار با بلند کردن دست یا با فشار دادن یک دکمه از شنیدن صدای ارسالی اگاهی می دهد.